Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy v Mouchnicích, příspěvkové organizace

Oznámení o přijetí ZDE

Oznámení o konání zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mouchnicích na školní rok 2020/2021 ZDE

Čestné prohlášení ZDE
Kritéria pro přijetí ZDE
Žádost o přijetí dítěte ZDE

Aktuální informace pro rodiče k přerušení provozu mateřské školy v Mouchnicích

Vážení rodiče,
přítomnost dětí ve škole se bude řídit harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství – viz MŠMT. Do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Podmínky pro otevření školy budou projednány se zřizovatelem školy, zda budeme schopni školu za těchto podmínek otevřít a tyto podmínky dodržovat. Rodiče budou o těchto podmínkách informování.

Děkuji

Staňková Martina
ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v Mouchnicích
Ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích v souladu s § 3. odst. 1. vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním zařízení oznamuje přerušení provozu Mateřské školy v Mouchnicích, příspěvkové organizace na měsíce červenec a srpen 2020. Provoz mateřské školy ve školním roce 2019/2020 bude ukončen v úterý 30. června a provoz na školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.
Dle směrnice „Úplata za předškolní vzdělávání odst. 7.“ není úplata za vzdělávání v měsících červenci a srpnu stanovena.

Martina Staňková
ředitelka školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky Mateřské školy v Mouchnicích je provoz mateřské školy v důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým  vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu od 16. 3. 2020 až do odvolání přerušen.
Rodiče budou o jakékoliv změně informováni prostřednictvím webových stránek školy a sms zprávou.
V případě žádosti o ošetřovné se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Ani doma nezahálímeZDE.