O nás

Chceme dětem, které dochází do naší MŠ zajistit, aby prožívali takové dětství, kde se budou zdravě rozvíjet, učit se různým způsobům, jak projevovat a uplatňovat svou osobnost. Vychovávat u dětí kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu a vytvářet u dětí povědomí, že člověk je součástí přírody a sám může některé věci ovlivnit.

Poslání mateřské školy
Posláním naší mateřské školy je, že veškerá vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat, co všechno samo umí, zvládne a dokáže. Umožnit jim hledat samostatné cesty. Podporovat zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální vývoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a úzké spolupráci s rodinou. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet a učit se jiným tempem.

Důležité je, aby se dítě do mateřské školy chodilo rádo a cítilo se šťastné a spokojené.

Každý člověk má potřebu být „svůj“, neopakovatelný, jedinečný. Potřebujeme věřit, že jsme někdo, kdo je odlišný od všech ostatních. Že máme svou důstojnost, schopnost zvládat svůj život, svou lidskou hodnotu,že se nám dostává přijetí a uznání od všech ostatních a že umíme čelit problémům, které nám život přináší.