Zaměstnanci

ředitelka
Martina Staňková

učitelka
Ilona Vašáková

školnice a pracovnice ve výdejně stravy
Šárka Elznerová