Režim dne

6: 45 – 8: 30 scházení dětí ve třídě, hry dle zájmu dětí
8: 30 – 9: 00 motivační cvičení, ranní pohybové aktivity, komunikativní kruh, řízené a spontánní aktivity individuální i skupinové
9: 00 – 9: 15 hygienické návyky, svačina
9: 15– 9: 45 pokračování v řízených a spontánních činnostech, individuální i skupinové aktivity
9:45 – 11: 45 pobyt venku, při nepříznivém počasí náhradní činnost
11:45 – 12:30 hygiena, oběd 12:30 – 14:15 odpočinek dětí, pro nespící děti klidové individuální činnosti, práce s předškoláky
14:15 – 15:00 vstávání dětí, hygienické návyky, odpolední svačina
15:00 – 16:00 odpolední zájmové činnosti, volné hry, individuální činnosti, rozcházení dětí