Kalendář akcí

ObdobíAkce
záříadaptace dětí
 18.9. kouzelnické vystoupení
 19.9. focení dětí Fotodienst Brno
 24.9.výlet zábavné centrum  Sokolíček Kyjov
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
 vycházky do přírody
říjen9.10. od 16.00 drakiáda na hřišti
 10.10. v 9.00 hod. hudební představení p. Vojkůvky – MŠ Snovídky
 18.10. vystoupení na posezení seniorů  
 22. 10. divadlo Květinka – ,Příběh 1,2,3,4,5- o pravidlech
 31.10. od 16.00 vyrábíme z darů podzimu 
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
listopadlogopedické vyšetření
 planetárium
 15.11. v 10.45 hod. divadlo Krtek a kolo
 15.11. světluškový večer
 20.11. od 14.00 pečení perníčků
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
 26.11. od 16.00 společné tvoření na vánoční jarmark
prosinec1.12. rozsvěcování adventního stromu
 3.12. divadlo  – Vánoční povídání o pejskovi a kočičce
 13.12. v 16 hod. vánoční besídka
 návštěva v MŠ Snovídky
 vánoční besídka v MŠ
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
ledenhrátky na sněhu
 divadlo v MŠ
 16.1. Den otevřených dvěří pro nastávajcí předškoláky
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
 zimní tvoření
únornávštěva knihovny
 4.2. divadlo Rolničky 
 25.2. kouzelník
 28.2. focení dětí téma Jaro
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
březenvítání jara
 velikonoční tvoření s rodiči
 4.3. maňáskové divadlo –  O velké řepě
 7.3. maškarní karneval
 návštěva předškolních dětí v ZŠ Koryčany
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
duben30.4. Den otevřených dveří pro nastávající předškoláky
 jarní tvoření
 projektový den ve škole – máme rádi zvířata
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
květen5.5.Mami, pojď si hrát – hravé odpoledne v rámci Svátku matek
 6.5. Zápis k předškolnímu vzdělávání
 kulturní vystoupení  – vítání občánků, Svátek matek
 divadlo Radost Brno
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
červenškolní výlet 
 Oslava Dne dětí
 vycházky do přírody
 Táto, pojď si hrát – hravé odpoledne s tatínky
 čteme spolu – veřejnost čte dětem 
 Vystoupení na Cyrilometodějské pouti, pasování na školáky

V průběhu roku se doplňuje dle aktuální nabídky