Šablony Mouchnice

Název projektu: Šablony Mouchnice
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001080
Zahájení realizace projektu: 01.09.2022
Ukončení realizace projektu: 31.08.2024
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 349 976 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, podpory inovativního vzdělávání a personální podpory.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj v oblastech sociálního a profesního rozvoje pracovníků, inovativního vzdělávání a personální podpory.

Zvolené šablony:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj dětí a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

  • Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dětem a pedagogům personální podporu Školního asistenta.